CATHERINE DESWARTE

Managing Director

Českou pobočku Bel Stewart úspěšně vede a rozvíjí od roku 1997, kdy ještě jako samostatná firma NetWatch zahájila v ČR výrobu kvalitních propojovacích kabelů a LAN řešení. Její dlouholeté zkušenosti a špičkové mezinárodní know-how jí pomáhají řídit firmu tak, aby veškerá produkce stále zachovávala vysokou kvalitu, a výrobní program přitom pružně reagoval na měnící se potřeby a požadavky zákazníků i bouřlivý technologický vývoj.

Číst dále
Své kolegy a spolupracovníky vede k tomu, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, nestačí dělat věci dnes tak dobře jako včera, ale každý den musíme být o něco lepší.

Catherine se poprvé seznámila s IT oborem v roce 1990 při studiu na antverpské filologické fakultě. V té době tlumočila pro Belgickou IT společnost, která se ucházela o projekt v české firmě. Obor IT a dynamický rozvoj trhu v tehdejším Československu ji na tolik zaujal, že se rozhodla v roce 1993 odstěhovat do Prahy a založit s belgickými partnery vlastní společnost. Jejich prvním větším úspěchem se stala instalace komunikačních sítí ve stavební společnosti IPS, dnešní Skanska.

V roce 1997 se Catherine ujala vedení společnosti NetWatch, která se zaměřila na výrobu kvalitních propojovacích kabelů a LAN řešení. Po začlenění firmy do americké technologické společnosti Bel Fuse Inc. v roce 2005 se nadále věnuje rozvoji české pobočky a využívání špičkového mezinárodního know-how k naplňování cílů tuzemských zákazníků.
Její každodenní výzvou je udržování maximálního souladu všech vnitrofiremních úseků tak, aby veškerá produkce stále zachovávala vysokou kvalitu, a firma přitom byla schopná pružně reagovat na měnící se potřeby a požadavky zákazníků i bouřlivý technologický vývoj.

Své kolegy a spolupracovníky vede k tomu, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, nestačí dělat věci dnes tak dobře jako včera, ale každý den musíme být o něco lepší.

Při spojování toho nejlepšího z Česka a z ciziny Catherině velmi pomáhá aktivní znalost češtiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a vlámštiny.

” The customer is king ”

an age-old business mantra.

RADEK SLOVÁČEK

Pre-sales konzultant

Ve společnosti BEL Stewart má na starosti pre-sales technické konzultace zákaznických řešení, navrhování, plánování pasivní IT struktury v datových centrech a optických sítích. Doplňkově jej můžete potkat na školeních, workshopech a seminářích.

Číst dále

V průběhu mnoha let se prakticky seznamoval se strukturovanou a optickou kabeláží, bezdrátovými technologiemi a sítěmi ze všech stran. Získané zkušenosti vyvrcholily návrhem pasivní IT infrastruktury a non-IT infrastruktury pro datová centra. Spolupracoval na několika projektech výstavby datových center.

Rád se dělí o nabité zkušenosti a dosahuje smysluplného vyhovujícího řešení.

ŠTEFAN BERECKÝ

Technický konzultant

K české rodině Bel Stewart se připojil teprve nedávno s tím, aby doplnil dosavadní fungující tým a podpořil jej svými znalostmi a zkušenostmi z oblasti telekomunikací a přispěl k dalšímu rozvoji společnosti.

Číst dále

Od ukončení studií pracoval pro české operátory na různých pozicích. Od technika přenosových technologií, technické podpory zákazníkům, vedoucího týmu, až po člena výstavby a optimalizace metropolitní optické sítě v Praze. S praxí v oboru již 23 let.

Ve společnosti Bel Stewart má na starosti technické a pre-sales konzultace zákaznických řešení, navrhování a plánování pasivní TELCO a IT infrastruktury v oblastech s využitím optických a metalických sítí, zejména pak v datových centrech.

ALENA ŠVECOVÁ

Customer Care Manager

Ve firmě začala pracovat v roce 1997 jako výrobní operátor. Když si dokonale osvojila všechny technologie, stala se vedoucí výroby, a po několika letech úspěšného vedení výrobního týmu přestoupila do oddělení péče o zákazníky.

Číst dále
Díky výborné a detailní znalosti výrobního procesu dokáže rychle posoudit různé nestandardní požadavky zákazníků a odhadnout, zda se daný produkt dá vyrobit, jakým způsobem a co vše k tomu bude potřeba. I z technicky méně zdatného zákazníka umí „vytáhnout“ všechny informace potřebné k nalezení nejvhodnějšího řešení jeho problému. A těm technicky zdatným je respektovaným partnerem.

” Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš. ”

Forrest Gump

RADEK PILAŘ

Technology Manager

Ve firmě Bel Stewart má na starosti technickou stránku výroby. Jeho denním chlebem je nastavování, zlepšování a kontrola výrobních procesů při výrobě optických a metalických kabelů a konektorů.

Číst dále
Pro každou zakázku hledá řešení, jak ji vyrobit co nejlépe a zároveň nejefektivněji. Navrhuje a zkouší technologické postupy, sestavuje výrobní linky a školí operátory, aby je uměli správně obsluhovat. Své postupy konzultuje s mateřskou pobočkou v USA a jejím vývojovým oddělením, pro které je tak zdrojem cenných zkušeností a poznatků z praxe.

Před nástupem do Bel-Stewart pracoval na pozici Quality Engineer v leteckém a energetickém průmyslu. Díky zkušenostem se zaváděním norem AS 9100, ISO 9001 a NADCAP se dnes velmi dobře orientuje v oblasti managementu kvality a dokáže racionálně popsat a nastavit i spletité výrobní procesy a postupy.

” Co tě nezabije, to tě posílí “

JITKA ROLCOVÁ

Production Manager

Patří mezi členy týmu, kteří se do své současné pozice vypracovali doslova od píky. Z pozice operátorky se postupně stala vedoucí oddělení metalických produktů a později do své kompetence převzala i odpovědnost za optickou část výroby.

Číst dále

Při vedení týmu se zaměřuje na osobní a osobnostní rozvoj. Má zásadu, že i na opakovaných, standardních zakázkách se lze neustále zlepšovat, aplikovat nové technologie, zvyšovat kvalitu a zdokonalovat zaběhnuté postupy. Současně s důrazem na výsledek je však důležitá i správná motivace, pozitivní pracovní prostředí a atmosféra v kolektivu.

„Jsme lidé, nejsme stroje,“ říká a svým přístupem pomáhá zvládat kolektivu i vypjaté situace, kdy tzv. „hoří termín“ a zdárnému dokončení zakázky se jako naschvál staví do cesty další a další komplikace. Díky tomu se daří minimalizovat riziko lidských chyb vyvolaných stresem a uživatelé se mohou na produkty z Lounského závodu opravdu spolehnout.

” Žijeme jen jednou – tak naplno “

DANIELA JAKODOVÁ

Marketing Specialist

Před nástupem do Bel Stewart žila Daniela několik let v zahraničí, kde se věnovala propagaci a marketingu. Zaměřila se především na Social Media Marketing, public relations a organizaci workshopů, školení a dalších akcí.

Číst dále
Své zkušenosti nyní uplatňuje při tvorbě a naplňování marketingových strategií, realizaci komunikačních kampaní a dotváření obrazu společnosti Bel Stewart v médiích a na sociálních sítích. Sociální sítě pro ni neznamenají jenom zábavu, ale také širokou platformu pro analyzování a hledání vzájemných souvislostí.

Baví ji zejména dynamika nových technologií i rychlý vývoj oborů, které s těmito technologiemi souvisí. Způsoby a nástroje komunikace se mění každý den a Danielu těší, že firma, ve které pracuje, dodává špičkové technologie a zařízení, které současnou komunikační revoluci umožňují.

” If passion drives you, let reason hold the reins ”

Benjamin Franklin

JAN LUKA

Logistics Manager

Ve firmě Bel Stewart má na starosti zásobování, distribuci výrobků, dodržování FIFO sytému a zodpovídá za správnost evidence skladových zásob. První profesní zkušenosti z oboru logistiky získával ve společnosti zabývající se výrobou automobilových součástek a potom i v pozici vedoucí skladu v nadnárodní firmě.

Číst dále

Od roku 2010 působí ve společnosti Bel Stewart. Výsledky jeho práce klienti poznají zejména v případech, kdy je pro jejich zakázky nutné objednat nějaké subdodávky v mimořádném termínu, nebo když potřebují dodat hotové výrobky na místa či v časech, které nebývají úplně obvyklé. V takových chvílích dělá maximum pro to, aby i ty nejnáročnější požadavky splnil co nejlépe. Protože spokojený zákazník se bude i nadále vracet.

DAVID PODRÁZSKÝ

Process Engineer

David pracuje již 23 let v oblasti technologie, výroby a průmyslového inženýrství. V některých výrobních firmách se podílel na zavádění Normování a racionalizace práce moderními výpočtovými metodami včetně studií ergonomie pracovišť na montážních linkách.

Číst dále

Více než 11 let pracoval jako vedoucí výroby pro nadnárodní japonskou společnost.

Znalosti v této oblasti by rád přenesl do společnosti Bel pro zvýšení produktivity práce a zároveň pro zlepšení ergonomie práce.

„Myslím si že existuje rovnice, která říká, že spokojený zaměstnanec firmy = spokojený zákazník“