CATHERINE DESWARTE

Managing Director

Českou pobočku Bel Stewart úspěšně vede a rozvíjí od roku 1997, kdy ještě jako samostatná firma NetWatch zahájila v ČR výrobu kvalitních propojovacích kabelů a LAN řešení. Její dlouholeté zkušenosti a špičkové mezinárodní know-how jí pomáhají řídit firmu tak, aby veškerá produkce stále zachovávala vysokou kvalitu, a výrobní program přitom pružně reagoval na měnící se potřeby a požadavky zákazníků i bouřlivý technologický vývoj.

Číst dále

Své kolegy a spolupracovníky vede k tomu, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, nestačí dělat věci dnes tak dobře jako včera, ale každý den musíme být o něco lepší.

Catherine se poprvé seznámila s IT oborem v roce 1990 při studiu na antverpské filologické fakultě. V té době tlumočila pro Belgickou IT společnost, která se ucházela o projekt v české firmě. Obor IT a dynamický rozvoj trhu v tehdejším Československu ji na tolik zaujal, že se rozhodla v roce 1993 odstěhovat do Prahy a založit s belgickými partnery vlastní společnost. Jejich prvním větším úspěchem se stala instalace komunikačních sítí ve stavební společnosti IPS, dnešní Skanska.

V roce 1997 se Catherine ujala vedení společnosti NetWatch, která se zaměřila na výrobu kvalitních propojovacích kabelů a LAN řešení. Po začlenění firmy do americké technologické společnosti Bel Fuse Inc. v roce 2005 se nadále věnuje rozvoji české pobočky a využívání špičkového mezinárodního know-how k naplňování cílů tuzemských zákazníků.
Její každodenní výzvou je udržování maximálního souladu všech vnitrofiremních úseků tak, aby veškerá produkce stále zachovávala vysokou kvalitu, a firma přitom byla schopná pružně reagovat na měnící se potřeby a požadavky zákazníků i bouřlivý technologický vývoj.

Své kolegy a spolupracovníky vede k tomu, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, nestačí dělat věci dnes tak dobře jako včera, ale každý den musíme být o něco lepší.

Při spojování toho nejlepšího z Česka a z ciziny Catherině velmi pomáhá aktivní znalost češtiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a vlámštiny.

“ The customer is king „

An age-old business mantra.

VLADIMÍR FIALA

Senior Sales Manager

Do vedení obchodního týmu na pozici Senior Sales Managera k nám do týmu nastupuje po 13 úspěšných letech ve společnosti O2 Czech Republic a.s., kde začínal jako konzultant na značkové prodejně a postupně se propracoval až do Top Corporate segmentu, kde sbíral obchodní a technické zkušenosti u předních mezinárodních zákazníků na největších projektech O2.

Číst dále

Přichází plný elánu a s pozitivní náladou tvořit a podpořit obchodní strategii společnosti. Zastřešuje obchodní i technické oddělení a je zde plně k dispozici pro řešení vašich požadavků a prohlubování obchodních vztahů a hledání nových příležitostí v DC, FTTx, FTTH, IoT, IcT apod.

Ve svém volném čase se převážně věnuje rodině a péči o dům, relaxuje jízdou na motorce a poslouchá rockovou hudbu. Jeho celoživotní vášní je skupina QUEEN, ke které ho před 30 lety přivedl otec.

 Jeho pracovním mottem je

„Zákazník je pro mě VŽDY až na prvním místě“

DANIELA JAKODOVÁ

PR & Marketing Specialist

Před nástupem do Bel Stewart žila Daniela několik let v zahraničí, kde se věnovala propagaci a marketingu. Zaměřila se především na Social Media Marketing, public relations a organizaci workshopů, školení a dalších akcí.

Číst dále

Své zkušenosti nyní uplatňuje při tvorbě a naplňování marketingových strategií, realizaci komunikačních kampaní a dotváření obrazu společnosti Bel Stewart v médiích a na sociálních sítích. Sociální sítě pro ni neznamenají jenom zábavu, ale také širokou platformu pro analyzování a hledání vzájemných souvislostí.

Baví ji zejména dynamika nových technologií i rychlý vývoj oborů, které s těmito technologiemi souvisí. Způsoby a nástroje komunikace se mění každý den a Danielu těší, že firma, ve které pracuje, dodává špičkové technologie a zařízení, které současnou komunikační revoluci umožňují.

“ If passion drives you, let reason hold the reins „

Benjamin Franklin

MARTINA KADLECOVÁ

Sales Coordinator

Do firmy Bel Stewart ji přivedla touha seznamovat se s novými technologiemi, a tak své bohaté zkušenosti nyní uplatňuje ve funkci koordinátorka obchodu. 

Číst dále

Zaštiťuje plynulost informací mezi odděleními a stará se o kvalitní podklady pro nestandardní obchodní případy včetně komunikace se zákazníky a dodavateli. Cílem Martiny je, aby uvnitř i vně firmy proudily data správným směrem, na správná místa a ve správný čas.

V roce 1992 založila s manželem firmu, ve které pracovala do roku 2014 jako jednatelka a obchodní ředitelka. Po odchodu z rodinné firmy působila postupně jako Account Manager, Obchodní ředitelka a koordinátorka servisu v různých oborech.

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“

John Lennon

 

RADEK SLOVÁČEK

Technical / Pre-sales Consultant

Ve společnosti BEL Stewart má na starosti pre-sales technické konzultace zákaznických řešení, navrhování, plánování pasivní IT struktury v datových centrech a optických sítích. Doplňkově jej můžete potkat na školeních, workshopech a seminářích.

Číst dále

V průběhu mnoha let se prakticky seznamoval se strukturovanou a optickou kabeláží, bezdrátovými technologiemi a sítěmi ze všech stran. Získané zkušenosti vyvrcholily návrhem pasivní IT infrastruktury a non-IT infrastruktury pro datová centra. Spolupracoval na několika projektech výstavby datových center.

Rád se dělí o nabité zkušenosti a dosahuje smysluplného vyhovujícího řešení.

VÍT ČECH

Technical / Pre-sales Consultant

Ve společnosti BEL Stewart má na starosti pre-sales technické konzultace zákaznických řešení, navrhování, plánování pasivní IT struktury v datových centrech a optických sítích. Doplňkově jej můžete potkat na školeních, workshopech a seminářích.

Číst dále

Jako IT specialista, technik a konzultant spolupracoval s mnoha různými společnostmi na zejména nestandardních projektech všeho druhu. Díky tomu získal praxi v oblastech správy serverů, sítí, zabezpečení a hlavně schopnost přizpůsobit jakékoliv řešení požadavkům zákazníka a potřebám jeho infrastruktury. Vždy se snaží přijít na jádro problému pro vybrání nejlepšího řešení.

 

„Nikdy neříkej, že něco nejde, protože vždycky se najde někdo, kdo neví, že to nejde, a udělá to..“

ALENA ŠVECOVÁ

Customer Care Manager

Ve firmě začala pracovat v roce 1997 jako výrobní operátor. Když si dokonale osvojila všechny technologie, stala se vedoucí výroby, a po několika letech úspěšného vedení výrobního týmu přestoupila do oddělení péče o zákazníky.

Číst dále

Díky výborné a detailní znalosti výrobního procesu dokáže rychle posoudit různé nestandardní požadavky zákazníků a odhadnout, zda se daný produkt dá vyrobit, jakým způsobem a co vše k tomu bude potřeba. I z technicky méně zdatného zákazníka umí „vytáhnout“ všechny informace potřebné k nalezení nejvhodnějšího řešení jeho problému. A těm technicky zdatným je respektovaným partnerem.

“ Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš. „

Forrest Gump

RADEK PILAŘ

Technology Manager

Ve firmě Bel Stewart má na starosti technickou stránku výroby. Jeho denním chlebem je nastavování, zlepšování a kontrola výrobních procesů při výrobě optických a metalických kabelů a konektorů.

Číst dále

Pro každou zakázku hledá řešení, jak ji vyrobit co nejlépe a zároveň nejefektivněji. Navrhuje a zkouší technologické postupy, sestavuje výrobní linky a školí operátory, aby je uměli správně obsluhovat. Své postupy konzultuje s mateřskou pobočkou v USA a jejím vývojovým oddělením, pro které je tak zdrojem cenných zkušeností a poznatků z praxe.

Před nástupem do Bel-Stewart pracoval na pozici Quality Engineer v leteckém a energetickém průmyslu. Díky zkušenostem se zaváděním norem AS 9100, ISO 9001 a NADCAP se dnes velmi dobře orientuje v oblasti managementu kvality a dokáže racionálně popsat a nastavit i spletité výrobní procesy a postupy.

“ Co tě nezabije, to tě posílí „

Brené Brown

 

JITKA ROLCOVÁ

Production Manager

Patří mezi členy týmu, kteří se do své současné pozice vypracovali doslova od píky. Z pozice operátorky se postupně stala vedoucí oddělení metalických produktů a později do své kompetence převzala i odpovědnost za optickou část výroby.

Číst dále

Při vedení týmu se zaměřuje na osobní a osobnostní rozvoj. Má zásadu, že i na opakovaných, standardních zakázkách se lze neustále zlepšovat, aplikovat nové technologie, zvyšovat kvalitu a zdokonalovat zaběhnuté postupy. Současně s důrazem na výsledek je však důležitá i správná motivace, pozitivní pracovní prostředí a atmosféra v kolektivu.

„Jsme lidé, nejsme stroje,“ říká a svým přístupem pomáhá zvládat kolektivu i vypjaté situace, kdy tzv. „hoří termín“ a zdárnému dokončení zakázky se jako naschvál staví do cesty další a další komplikace. Díky tomu se daří minimalizovat riziko lidských chyb vyvolaných stresem a uživatelé se mohou na produkty z Lounského závodu opravdu spolehnout.

“ Žijeme jen jednou – tak naplno „

JAN LUKA

Logistics Manager

Ve firmě Bel Stewart má na starosti zásobování, distribuci výrobků, dodržování FIFO sytému a zodpovídá za správnost evidence skladových zásob. První profesní zkušenosti z oboru logistiky získával ve společnosti zabývající se výrobou automobilových součástek a potom i v pozici vedoucí skladu v nadnárodní firmě.

Číst dále

Od roku 2010 působí ve společnosti Bel Stewart. Výsledky jeho práce klienti poznají zejména v případech, kdy je pro jejich zakázky nutné objednat nějaké subdodávky v mimořádném termínu, nebo když potřebují dodat hotové výrobky na místa či v časech, které nebývají úplně obvyklé. V takových chvílích dělá maximum pro to, aby i ty nejnáročnější požadavky splnil co nejlépe. Protože spokojený zákazník se bude i nadále vracet.

„Tajemství úspěchů v životě není dělat, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom, co děláme.“

Thomas Alva Edison

 

 

DAVID PODRÁZSKÝ

Process Engineer

David pracuje již 23 let v oblasti technologie, výroby a průmyslového inženýrství. V některých výrobních firmách se podílel na zavádění Normování a racionalizace práce moderními výpočtovými metodami včetně studií ergonomie pracovišť na montážních linkách.

Číst dále

Více než 11 let pracoval jako vedoucí výroby pro nadnárodní japonskou společnost.

Znalosti v této oblasti by rád přenesl do společnosti Bel pro zvýšení produktivity práce a zároveň pro zlepšení ergonomie práce.

Myslím si že existuje rovnice, která říká

„spokojený zaměstnanec firmy = spokojený zákazník“