CATHERINE DESWARTE

Managing Director

Českou pobočku Bel Stewart úspěšně vede a rozvíjí od roku 1997, kdy ještě jako samostatná firma NetWatch zahájila v ČR výrobu kvalitních propojovacích kabelů a LAN řešení. Její dlouholeté zkušenosti a špičkové mezinárodní know-how jí pomáhají řídit firmu tak, aby veškerá produkce stále zachovávala vysokou kvalitu, a výrobní program přitom pružně reagoval na měnící se potřeby a požadavky zákazníků i bouřlivý technologický vývoj.

Číst dále

Své kolegy a spolupracovníky vede k tomu, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, nestačí dělat věci dnes tak dobře jako včera, ale každý den musíme být o něco lepší.

Catherine se poprvé seznámila s IT oborem v roce 1990 při studiu na antverpské filologické fakultě. V té době tlumočila pro Belgickou IT společnost, která se ucházela o projekt v české firmě. Obor IT a dynamický rozvoj trhu v tehdejším Československu ji na tolik zaujal, že se rozhodla v roce 1993 odstěhovat do Prahy a založit s belgickými partnery vlastní společnost. Jejich prvním větším úspěchem se stala instalace komunikačních sítí ve stavební společnosti IPS, dnešní Skanska.

V roce 1997 se Catherine ujala vedení společnosti NetWatch, která se zaměřila na výrobu kvalitních propojovacích kabelů a LAN řešení. Po začlenění firmy do americké technologické společnosti Bel Fuse Inc. v roce 2005 se nadále věnuje rozvoji české pobočky a využívání špičkového mezinárodního know-how k naplňování cílů tuzemských zákazníků.
Její každodenní výzvou je udržování maximálního souladu všech vnitrofiremních úseků tak, aby veškerá produkce stále zachovávala vysokou kvalitu, a firma přitom byla schopná pružně reagovat na měnící se potřeby a požadavky zákazníků i bouřlivý technologický vývoj.

Své kolegy a spolupracovníky vede k tomu, že pokud chceme být dlouhodobě úspěšní, nestačí dělat věci dnes tak dobře jako včera, ale každý den musíme být o něco lepší.

Při spojování toho nejlepšího z Česka a z ciziny Catherině velmi pomáhá aktivní znalost češtiny, angličtiny, němčiny, francouzštiny a vlámštiny.

“ The customer is king „

An age-old business mantra.

DANIELA JAKODOVÁ

PR & Marketing Specialist

Před nástupem do Bel Stewart žila Daniela několik let v zahraničí, kde se věnovala propagaci a marketingu. Zaměřila se především na Social Media Marketing, public relations a organizaci workshopů, školení a dalších akcí.

Číst dále

Své zkušenosti nyní uplatňuje při tvorbě a naplňování marketingových strategií, realizaci komunikačních kampaní a dotváření obrazu společnosti Bel Stewart v médiích a na sociálních sítích. Sociální sítě pro ni neznamenají jenom zábavu, ale také širokou platformu pro analyzování a hledání vzájemných souvislostí.

Baví ji zejména dynamika nových technologií i rychlý vývoj oborů, které s těmito technologiemi souvisí. Způsoby a nástroje komunikace se mění každý den a Danielu těší, že firma, ve které pracuje, dodává špičkové technologie a zařízení, které současnou komunikační revoluci umožňují.

“ If passion drives you, let reason hold the reins „

Benjamin Franklin

RADEK SLOVÁČEK

Technical / Pre-sales Consultant

Ve společnosti BEL Stewart má na starosti pre-sales technické konzultace zákaznických řešení, navrhování, plánování pasivní IT struktury v datových centrech a optických sítích. Doplňkově jej můžete potkat na školeních, workshopech a seminářích.

Číst dále

V průběhu mnoha let se prakticky seznamoval se strukturovanou a optickou kabeláží, bezdrátovými technologiemi a sítěmi ze všech stran. Získané zkušenosti vyvrcholily návrhem pasivní IT infrastruktury a non-IT infrastruktury pro datová centra. Spolupracoval na několika projektech výstavby datových center.

Rád se dělí o nabité zkušenosti a dosahuje smysluplného vyhovujícího řešení.

VÍT ČECH

Technical / Pre-sales Consultant

Ve společnosti BEL Stewart má na starosti pre-sales technické konzultace zákaznických řešení, navrhování, plánování pasivní IT struktury v datových centrech a optických sítích. Doplňkově jej můžete potkat na školeních, workshopech a seminářích.

Číst dále

Jako IT specialista, technik a konzultant spolupracoval s mnoha různými společnostmi na zejména nestandardních projektech všeho druhu. Díky tomu získal praxi v oblastech správy serverů, sítí, zabezpečení a hlavně schopnost přizpůsobit jakékoliv řešení požadavkům zákazníka a potřebám jeho infrastruktury. Vždy se snaží přijít na jádro problému pro vybrání nejlepšího řešení.

 

„Nikdy neříkej, že něco nejde, protože vždycky se najde někdo, kdo neví, že to nejde, a udělá to..“

ALENA ŠVECOVÁ

Customer Care Manager

Ve firmě začala pracovat v roce 1997 jako výrobní operátor. Když si dokonale osvojila všechny technologie, stala se vedoucí výroby, a po několika letech úspěšného vedení výrobního týmu přestoupila do oddělení péče o zákazníky.

Číst dále

Díky výborné a detailní znalosti výrobního procesu dokáže rychle posoudit různé nestandardní požadavky zákazníků a odhadnout, zda se daný produkt dá vyrobit, jakým způsobem a co vše k tomu bude potřeba. I z technicky méně zdatného zákazníka umí „vytáhnout“ všechny informace potřebné k nalezení nejvhodnějšího řešení jeho problému. A těm technicky zdatným je respektovaným partnerem.

“ Život je jako bonboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš. „

Forrest Gump

IVA LACKOVÁ

Customer Care 

Ve firmě Bel Stewart patří do týmu péče o zákazníky, kde má na starosti především zahraniční zákazníky.

Číst dále

V minulosti studovala obor knihovnictví, vždy ji ale velmi zajímaly moderní technologie, proto se později zaměřila na oblast digitalizace.

Práce v Belu pro ni byla mimo její obor, vše se ale zvládla rychle naučit a dnes se velmi dobře orientuje v oblasti metalické výroby.

Svou pečlivost a systematičnost využívá mimo jiné také při tvorbě interních návodů a při dohledu nad dodržováním ISO normy v naší společnosti.

„Díval ses za ledničku? Když něco nemůžu najít, je to skoro vždycky tam.“

– Kocour, Červený trpaslík

BARBORA KLETEČKOVÁ

Customer Care 

Ve firmě je Bára členkou oddělení Péče o zákazníky a bude tou, kterou uslyšíte, když nám zavoláte. Vždy je v dobré náladě a v komunikaci se zákazníky se cítí jak ryba ve vodě.

Číst dále

Do naší firmy ji přivedla kolegyně Iva a jejich sehranost ze studijních let je znát. I když Bára později studovala spíše přírodovědný obor, je otevřena novým příležitostem a výzvám, proto ji práce mimo obor není nijak cizí. Bára je zároveň v našem ISO týmu, který se stará o to, aby vše v naší firmě běželo podle dané normy a bylo v pořádku.

“ Raději budu prozkoumávat život a dělat chyby než nedělat nic.“

Sophia Loren

RADEK PILAŘ

Technology Manager

Ve firmě Bel Stewart má na starosti technickou stránku výroby. Jeho denním chlebem je nastavování, zlepšování a kontrola výrobních procesů při výrobě optických a metalických kabelů a konektorů.

Číst dále

Pro každou zakázku hledá řešení, jak ji vyrobit co nejlépe a zároveň nejefektivněji. Navrhuje a zkouší technologické postupy, sestavuje výrobní linky a školí operátory, aby je uměli správně obsluhovat. Své postupy konzultuje s mateřskou pobočkou v USA a jejím vývojovým oddělením, pro které je tak zdrojem cenných zkušeností a poznatků z praxe.

Před nástupem do Bel-Stewart pracoval na pozici Quality Engineer v leteckém a energetickém průmyslu. Díky zkušenostem se zaváděním norem AS 9100, ISO 9001 a NADCAP se dnes velmi dobře orientuje v oblasti managementu kvality a dokáže racionálně popsat a nastavit i spletité výrobní procesy a postupy.

“ Co tě nezabije, to tě posílí „

Brené Brown

 

JITKA ROLCOVÁ

Production Manager

Patří mezi členy týmu, kteří se do své současné pozice vypracovali doslova od píky. Z pozice operátorky se postupně stala vedoucí oddělení metalických produktů a později do své kompetence převzala i odpovědnost za optickou část výroby.

Číst dále

Při vedení týmu se zaměřuje na osobní a osobnostní rozvoj. Má zásadu, že i na opakovaných, standardních zakázkách se lze neustále zlepšovat, aplikovat nové technologie, zvyšovat kvalitu a zdokonalovat zaběhnuté postupy. Současně s důrazem na výsledek je však důležitá i správná motivace, pozitivní pracovní prostředí a atmosféra v kolektivu.

„Jsme lidé, nejsme stroje,“ říká a svým přístupem pomáhá zvládat kolektivu i vypjaté situace, kdy tzv. „hoří termín“ a zdárnému dokončení zakázky se jako naschvál staví do cesty další a další komplikace. Díky tomu se daří minimalizovat riziko lidských chyb vyvolaných stresem a uživatelé se mohou na produkty z Lounského závodu opravdu spolehnout.

“ Žijeme jen jednou – tak naplno „

JAN LUKA

Logistics Manager

Ve firmě Bel Stewart má na starosti zásobování, distribuci výrobků, dodržování FIFO sytému a zodpovídá za správnost evidence skladových zásob. První profesní zkušenosti z oboru logistiky získával ve společnosti zabývající se výrobou automobilových součástek a potom i v pozici vedoucí skladu v nadnárodní firmě.

Číst dále

Od roku 2010 působí ve společnosti Bel Stewart. Výsledky jeho práce klienti poznají zejména v případech, kdy je pro jejich zakázky nutné objednat nějaké subdodávky v mimořádném termínu, nebo když potřebují dodat hotové výrobky na místa či v časech, které nebývají úplně obvyklé. V takových chvílích dělá maximum pro to, aby i ty nejnáročnější požadavky splnil co nejlépe. Protože spokojený zákazník se bude i nadále vracet.

„Tajemství úspěchů v životě není dělat, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom, co děláme.“

Thomas Alva Edison

 

 

DAVID PODRÁZSKÝ

Process Engineer

David pracuje již 23 let v oblasti technologie, výroby a průmyslového inženýrství. V některých výrobních firmách se podílel na zavádění Normování a racionalizace práce moderními výpočtovými metodami včetně studií ergonomie pracovišť na montážních linkách.

Číst dále

Více než 11 let pracoval jako vedoucí výroby pro nadnárodní japonskou společnost.

Znalosti v této oblasti by rád přenesl do společnosti Bel pro zvýšení produktivity práce a zároveň pro zlepšení ergonomie práce.

Myslím si že existuje rovnice, která říká

„spokojený zaměstnanec firmy = spokojený zákazník“