ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH UDAJŮ

Kdo jsme?

Bel Stewart s.r.o. (dále jen Bel Stewart) je společnost s ručením omezeným sídlící na adrese Na Bojišti 2, Praha 2, 120 00 s IČO: 25110241 , která je vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 50416.

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Tyto zásady představují souhrn povinností, pravidel a práv, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje shromážděné od vás samotných nebo od jiných osob. Pečlivě se prosím s těmito zásadami seznamte.

Pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR):

  • Správcem osobních údajů je Bel Stewart jako zaměstnavatel i jako poskytovatel služeb
  • Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů je slečna Daniela Jakodová, Tel: +420 603 461 517 E-mail: daniela.jakodova@belf.com

 

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem?

  • Když s námi komunikujete telefonem, e-mailem nebo poštou, pracujeme s vašimi kontaktními údaji.
  • Když se ucházíte o pracovní pozici, předkládáte zpravidla životopis, který obsahuje osobní údaje, jako je jméno, adresa bydliště, e-mail, telefon nebo fotografie a další. Žádáme vás, abyste ve své žádosti nezveřejňovali citlivé osobní údaje.
  • Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů rozdělujeme do dvou skupin:

1) Anonymizované

2) Neanonymizované

 

Podle skupiny do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje

 jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti. Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje

jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže, a zároveň v souladu s požadavky normy ISO 27 001 Systém řízení bezpečnosti informací.

 

Z jakých důvodů údaje zpracováváme?

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.

  1. Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
  2. Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti.
  3. V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

 

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě, kterého jsou uchovávány.

Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.

Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

 

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran

V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Přenášíme vaše osobní údaje mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor?

Ano. Údaje, které shromažďujeme, mohou být uloženy ve Spojených státech amerických mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) společností Belfuse.

 

Jaká máte práva?

Jako fyzická osoba máte tato práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit použitím odkazu „odhlásit odběr“ v příslušném marketingovém materiálu.

V případě pochybností o správnosti zpracování vašich osobních údajů, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/

 

Co se stane, pokud změníme zásady ochrany osobních údajů?

Veškeré změny v Zásadách budou zveřejněny na těchto webových stránkách a jsou platné ode dne zveřejnění. Poslední aktualizace těchto zásad proběhla dne 3. října 2018.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů je:
Daniela Jakodová
Tel: +420 603 461 517
E-mail: daniela.jakodova@belf.com

 

Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím formuláře na webu https://www.belstewart.cz/kontakty/

 

Anebo poštou na adrese:
Bel Stewart s.r.o.
Na Bojišti 2
Praha 2, 120 00

 

Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.

 

Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na oficiálních stránkách či na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).